SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/007 | 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1.

Intézmény logo

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 70 199 5643
E-mail cím: vpkszk.iskola@gmail.com
Honlap: tvasvariszakkepzo.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6..
Adószám: 15309271-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 309271
KSH statisztikai számjel: 15309271-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu

Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu

Igazgató: Szabó Zoltán
Telefon: +36 70 198 0057
E-mail: szabo.zoltan@nyszc.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium (Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.)

Szakképző Iskola

Szakképző iskola tanulói jogviszony:

Divatszabó - 4 0723 16 03
Gépi és CNC forgácsoló - 4 0715 10 07
Szociális ápoló és gondozó - 4 0923 22 03
Hegesztő - 4 0715 10 08


Szakképző iskola egyedi munkarend (felnőttképzési jogviszony):

Divatszabó - 4 0723 16 03
Gépi és CNC forgácsoló - 4 0715 10 07
Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő - 4 0732 07 03
Villanyszerelő - 4 0713 04 07
Asztalos - 4 0722 08 01
Hegesztő - 4 0715 10 08
Szociális ápoló és gondozó - 4 0923 22 03

Technikum

Technikum tanulói jogviszony:

Gépgyártás-technológiai technikus - 5 0715 10 06
Közszolgálati technikus – 5 0413 18 01
Fodrász – 5 1012 21 01

Közszolgálati ügyintéző - 5 434 501

Technikum egyedi munkarend (felnőttképzési jogviszony):

Vegyész technikus - 5 0711 24 08
Szociális és rehabilitációs szakgondozó - 5 0923 22 06
Gépgyártás-technológiai technikus - 5 0715 10 06

Műhelyiskola tanulói jogviszony:

Asztalosipari szerelő
Lakástextil-készítő
Segédgondozó

Műhelyiskola egyedi munkarend (felnőttképzési jogviszony):

Segédgondozó

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Felveteli_lehetosegekrol_szolo_tajekoztato_
2024_2025_2580c6b010.pdf

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_beiratkozasra_meghatarozott_ido_
2024_9d17b4117c.pdf

 

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Teritesi_es_tandijfizetesi_szabalyzat_bbf7511968.pdf

 

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_szakkepzo_intezmennyel_kapcsolatos_
nyilvanos_megallapitasokat_tartalmazo_vizsgalatok_ellenorzesek_felsorolasa_ideje_2017_2023_e908b41b53.pdf

 

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/A-Szakkepzo-intezmeny-nyitvatartasanak-rendje.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_tanev_helyi_rendje_2a86cfbdc7.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Szakmai_program_2024_02_09_d2ee5fdf8a.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/SZMSZ_2024_02_09_f4e2e3b2e8.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Hazirend_vegleges_6344930678.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Betoeltoett_munkakoeroek_oktatok_e172bbc482.pdf

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Az_osztalyok_es_az_egyes_osztalyokban_tanulok_
letszamadatai_2023_2024_caf7bfd16a.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Kimaradas_evfolyamismetles_mutato_2022_2023_
1_b27d21c735.pdf

 

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_tanulmanyok_alatti_vizsga_szabalyai_2023_2024_
f5af160887.pdf

 

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/11_Erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei_2023_
812b17617e.pdf

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Az_egyeb_foglalkozasok_igenybevetelenek_
lehetosege_2023_2024_81845db2a6.pdf

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000929
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Vezetoi_program.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

Gazdálkodási adatok

Archívum

 

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT KELTE

ADAT

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

2015.07.01.

2018.09.02.

2019.07.07.

2020.09.01.


2023.09.01.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Teritesi_dij/Teritesi_dij_2015-16_2016-17.tanev.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Teritesi_dij/Teritesi_dij_2018-19.tanev.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Teritesi_dij/Teritesi_dij_2019-20.tanev.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Teritesi-tandij-fizetesi-szabalyzat-2020-szept-01-tol.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Teritesi_es_tandij_fizetesi_szabalyzat_2023_
szeptember_c3ee2c24ba.pdf

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

2020.08.31.

2021.09.15.

2022.09.01.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Eves-munkaterv-alapjan-a-tanevben-tervezett-jelentosebb-rendezvenyek-esemenyek-idopontjai-2020-2021.pdf

https://tvasvariszakepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Eves-munkaterv-alapjan-a-tanevben-tervezett-jelentosebb-rendezvenyek-esemenyek-idopontjai_2021-2022.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Eves_munkaterv_alapjan_a_
tanevben_tervezett_jelentosebb_rendezvenyek_esemenyek_idopontjai_2022_2023_7625dc08fe.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2016.09.01.

2018.09.01.

2019.09.01.

2020.08.31.

2021.08.31.

2022.09.07.

2023.08.31.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/PED2016.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/Teljes-ISKOLA_PED_
PROGRAM_2018.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/Teljes-ISKOLA_PED_
PROGRAM_2019.pdf
 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/Szakmai-program-2020.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Szakmai-program-2021.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Szakmai_program_2022_23_tanev_
38c87481ed.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Szakmai_program_vegleges_07c3d74c76.pdf

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2016.09.01.

2020.07.15.

2021.01.22. 

2021.09.01.

2022.09.01.

2023.08.31.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/SZMSZ/SZMSZ_2016.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/SZMSZ/SZMSZ_2020-2021.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/SZMSZ/Szervezeti-es-Mukodesi-Szabalyzat.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Szervezeti-es-Mukodesi-Szabalyzat-2021.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/SZMSZ_2022_2023_9b97e94331.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/SZMSZ_vegleges_349374a3fe.pdf

6. a szakképző intézmény házirendje

2016.09.01.

2020.08.31. 

2021.08.31.

2022.08.31.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Hazirend/hazirend2016.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Hazirend/Hazirend-2020.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Hazirend-2021.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Hazirend_2022_2023_4784bba266.pdf

 

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

2020.08.31.

2022.08.31.

2023.08.31.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Oktatok_vegzettsege/Betoltott-munkakorok-alapjan-az-oktatok-vegzettsege-es-szakkepzetsege-2020-2021.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Betöltött-munkakörök-alapján-az-oktatók-végzettsége-és-szakképzetsége_2021-2022.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/7_Betoeltoett_munkakorok_alapjan_az_oktatok_
vegzettsege_es_szakkepzetsege_2022_2023_d0988fae03.pdf

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2020.10.01.

2022.10.01.


2023.10.01.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Osztalyok_letszamadatai/Az-osztalyok-es-az-egyes-osztalyokban-tanulok-letszamadatai-2020-21-es-tanev.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Az-osztalyok-es-az-egyes-osztalyokban-tanulok-letszamadatai-2021-2022.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/8_Az_osztalyok_es_az_egyes_osztalyokban_
tanulok_letszamadatai_2022_2023_a1af0b03fd.pdf


9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2020.08.31.2022.08.31.


2023.08.31.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Evfolyamismetles/A-tanulok-illetve-a-kepzesben-resztvevo-szemelyek-le-es-kimaradasaval-evfolyamismetlesevel-kapcsolatos-adatok-2019-2020.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/A-tanulok-illetve-a-kepzesben-resztvevo-szemelyek-le-es-kimaradasaval-evfolyamismetlesevel-kapcsolatos-adatok_2020-2021.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/9_A_tanulok_illetve_a_kepzesben_resztvevo_
szemelyek_le_es_kimaradasaval_evfolyamismetlesevel_kapcsolatos_adatok_2021_2022_c8165ac550.pdf

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

2015.09.01.


2016.09.01.


2017.09.01.


2018.09.01.


2019.09.01.


2020.09.01.


2022.09.01.

 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2015-2016-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2016-2017-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2017-2018-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2018-2019-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2019-2020-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2020-2021-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/10.-Az-osztalyozo-vizsga-tantargyankenti-evfolyamonkenti-kovetelmenyei-a-tanulmanyok-alatti-vizsga-tervezett-ideje-2021.pdf

 

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

2020.10.14.

2021.10.21.


2022.10.12.

2023.10.24.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Erettsegi-vizsgak-atlageredmenyei.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei/Erettsegi-vizsgak-atlageredmenyei.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Erettsegi-vizsgak-atlageredmenyei_2021.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/11_Erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei_
2022_cf78b03582.pdf

 


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1.

Telefon: +36701995643

E-mail: vpkszk.iskola@gmail.com

OM azonosító: 203045/007


2024Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium